PRAKTISK INFO

Adgang til Hallen

Du skal bruge den kode du finder i din bekræftelsesmail eller i bekræftelsen på WannaSport, til at hente en nøglebrik i nøgleboksen. Tryk den fire-cifrede kode efterfulgt af #. Skabet lyser grønt og angiver en bip-lyd. Tryk nederst i højre side af skabslågen (hårdt) og skabet åbnes. Tag en af nøglebrikkerne. Nøglebrikken skal du holde hen foran låsen på døren til festsalen, hvorefter døren kan åbnes.

 

AFLEVERING AF NØGLE I NØGLESKAB EFTER ENDT AKTIVITET

Når din bookede tid er slut, skal du sætte nøglebrikken på plads i nøgleboksen igen. Tryk samme kode. Skabet lyser grønt og angiver en bip-lyd. Tryk i højre side af skabslågen (hårdt) og skabet åbnes. Sæt nøglebrikken på plads på en af de ledige pladser.

Hvis nøglen til Åben Hal Faciliteten bortkommer i din varetægt har Roskilde Kommune mulighed for, at opkræve erstatning. Erstatningsprisen ligger pt. på 500 kr. pr. nøgle inkl. vedhæng.

BAD / OMKLÆDNING

Der er omklædningsrum og bad til rådighed.

BADMINTON

Du skal selv medbringe ketcher og bolde. Du skal selv tage net op og ned i bookingstiden. Nettet er placeret i rum, der støder op til festsalens langside. 

BASKETBALL

Du skal selv medbringe basketbold. Nettene kan ikke sænkes. 

VOLLEYBALL

Du skal selv medbringe volleybold. Du skal selv tage net op og ned i bookingstiden. Nettet er placeret i rum, der støder op til festsalens langside. 

DANS/YOGA

Du skal selv medbringe musikanlæg. 

ANNUlLERING AF BOOKING

Du kan annullere din booking senest 2 timer før aktiviteten via appen. Vi tilbagefører automatisk beløbet til din konto.

REGLER

Læs regler for leje af hallen her.

Support

Brug WannaSport support chatfunktion øverst i venstre hjørne i WannaSport-appen. Du kan også kontakte WannaSport support på tlf 71 99 26 44. 

Ris og Ros 

Det er et nyt initiativ, at Roskilde Kommune åbner udvalgte haller og sale til idrætsaktiviteter for private borgere. Vi er derfor interesseret i at høre dine oplevelser med din booking. Send os gerne en mail til aabenhal@roskilde.dk.

roskilde.dk/åbenhal

 

SCT JØRGENS HALLEN

Helligkorsvej 42A

4000 Roskilde