Untitled 14.png
 

NY SPORTSGUIDE FOR EGEDAL

Egedal Kommune lancerer ny sportsguide ud fra visionen om, at tilbyde kommunens borgere et digitalt indblik i eksisterende og nye aktiviteter på én samlet sportsplatform.

Målet er at øge synligheden og tilgængeligheden til de tilbud der allerede eksisterer i foreninger, klubber og idrætsfaciliteter i Egedal Kommune. Ved at gøre aktiviteter og tilbud tilgængelige på WannaSport, skabes der mulighed for at lede brugere, altså potentielle medlemmer, i foreningernes retning.

Målet er at ramme idrætsinteresserede borgere på tværs af interesser og derigennem være med til at bygge bro mellem den organiserede og selvorganiserede idræt.

Guiden drives af WANNASPORT og er tilgængelig via App og Interaktivt webkort.

Det er gratis for alle klubber at deltage.

 

FÅ FORDELE VED OPRETTELSE PÅ SPORTSGUIDE

 

BLIV SYNLIG I SPORTSGUIDE

Oplys om klubbens kontaktinformationer og opret links til klubbens hjemmeside. 

 

FÅ FØLGERE aF JERES KLUB

Orientér jeres følgere i forbindelse med opstart eller specielle arrangementer.

UDBYD ÅBNE AKTIVITETER

Udbyd åbne aktiviteter, hvor folk fra lokalområdet kan deltage med eller uden betaling.

SÆLG ELLER LINK TIL MEDLEMSKABER

Link til jeres medlemskaber på webside eller udbyd via sportsguiden.


OPRET LOGIN

Udfyld nedenstående for at få adgang til at administrere klub

 

Du sender en forespørgsel på at blive oprettet som administrator for din forening. Forud for dette kræves, at du er oprettet som almindelig bruger på wannasport.dk. Skemaet skal udfyldes uanset om du på forhånd er oprettet eller ikke, da vi på den måde kan sikre os, at vi ligger inde med de rigtige oplysninger. 

Du vil få tilsendt en email, når din WannaSport-profil er tilknyttet foreningen. Når du modtager dit login har du mulighed for at redigere informationer og oprette åbne aktiviteter for din klub. 

 

FAQ

"Hvordan opretter jeg aktiviteter når jeg har fået login?" Du kan du læse om her:

Guide til oprettelse af aktiviteter

 

"Vi ønsker at udbyde medlemskaber til klub via WANNASPORT"  Det er endnu ikke muligt at selv at oprette medlemskaber for klubben. Men kontakt WannaSport med informationer, hvor en medarbejder vil hjælpe med at gøre medlemskabet tilgængeligt på WannaSport. Læs om vouchers, medlemsskaber, forløb og de mange andre muligheder, læs om Vouchers.

 

"Min klub er endnu ikke oprettet på WANNASPORT - hvad gør jeg?": Du kan oprette din klub på denne side:

Opret forening

 

"Vi har et booking system og vi har nogle baner eller resourcer som vi gerne vil gøre tilgængelige": WannaSport understøtter de mest almindeligebooking systemer i Danmark og har mulighed for at spejle ledigheden fra klubbens booking system op på WannaSport-platformen. Kontakt WannaSport for opsætning.

 


SPØRGSMÅL

Hvis I har spørgsmål er I velkomne til at kontakte WANNASPORT direkte eller Sonya Pratt fra Egedal Kommune. 

EGEDAL KOMMUNE

Sonya Pratt, Kultur og Fritid

Tlf 7259 7822

sonya.pratt@egekom.dk

WANNASPORT

Tlf 7199 2644

info@wannasport.dk

Kontakt online via chat

 


 

 

ANDRE TIPS OM WANNASPORT

___________________________________________________

Få Idéer og inspiration Til nye måder at tilbyde aktiviteter og medlemskaber

Se mere

___________________________________________________

Opret din forening

Se mere

___________________________________________________

Opret Aktivitet

Se mere

___________________________________________________

Brug Widgets til at vise aktiviteter

Se mere

___________________________________________________

Få kontakt til interesserede

Læs mere

___________________________________________________