Multipass Sporting Health Club

Sporting Health Clubs generelle betingelser er gældende. Dog med visse undtagelser

  • Opsigelse af multipass skal ske til WannaSport. Opsigelsesperioden er den samme som i de generelle betingelser for SHC

  • Betaling sker til WannaSport (derfor kan der ses bort fra §14, §15, §16)

  • Ændringer i persondata f.eks navn, adresse, tlf skal ske til WannaSport

Generelle Handels- og Medlembetingelser: Sporting Health Club

Opdateret 28 feb 2019

I SHC Gothersgade modtages Dankort, eDankort, MasterCard, Maestro, Visa, Visa Electron, V PAY, JCB, China UnionPay og American Express.

Særlige kriterier for betalingskort
Maestro
Det er IKKE muligt at tilbyde abonnementsbetaling på Maestro kort.

Visa Electron
Kortet kan som udgangspunkt kun bruges i den fysiske handel, men enkelte udstedere tillader e-commerce transaktioner. Selvom kortet kan benyttes til e-commerce transaktioner, er det IKKE sikkert at udsteder (banken) tillader abonnementsbetaling (tilbagevendende betalinger) med kortet. Det kan give en situation, hvor den første transaktion går godt, men den/de efterfølgende bliver afvist. Vi har desværre ikke mulighed for at oplyse, hvilke Visa Elektron kort, som har mulighed for abonnementsbetaling og henviser til kortudsteder (banken).

§1 Medlemskab
Et medlemskab er personligt, og må ikke benyttes af andre. I tvivlstilfælde kan SHC Gothersgade forlange at se legitimation. Ændring i persondata som f.eks. navn, adresse, email, telefonnummer, bankkonto skal meddeles til SHC Gothersgade. 

§2 Medlemsbetingelser
SHC Gothersgade kan ændre medlemsbetingelserne med et varsel på 30 dage. I tilfælde af ændring vil disse blive sat op i centeret. 

§3 Varighed/Medlemskab
Ved PBS /DIBS-aftale er der tale om et løbende medlemskab, der fortsætter indtil det opsiges af én af parterne i henhold til §4. Et kontantmedlemskab kan ikke opsiges, men slutter automatisk når den periode udløber, som der er betalt for. Uanset årsag gives der hverken hel eller delvis refusion af forudbetalte kontante medlemskaber. 

§4 Opsigelse
Kontant medlemskab kan ikke afbrydes i den aftalte periode. 
Opsigelsesfrist for PBS medlemskab er løbende måned + 1 måned. Opsigelsen skal ske skriftligt til SHC Gothersgade. 

§5 Prisændringer
SHC Gothersgade forbeholder sig ret til at foretage prisændringer. Sådanne vil blive varslet ved opslag i centeret og via e-mail(til de medlemmer, der har oplyst e-mail adresse) senest 45 dage før prisændringerne træder i kraft.

§6 Ledige pladser
SHC Gothersgade kan ikke garantere ledige pladser på de oprettede hold, idet holdene bliver fyldt op efter "først til mølle"-princippet. 

§7 Afbud
I tilfælde af afbud til holdtræning, skal dette foretages via booking senest dagen før kl. 20. 
Afbud til ene-lektioner skal meldes senest dagen før kl. 12 via telefon. Ved for sent afbud eller udeblivelse er det ikke muligt at få den afmeldte lektion godtgjort. 

§8 Værdigenstande
Værdigenstande skal medbringes i selve undervisningslokalet, idet SHC Gothersgade ikke garanterer for tab pga. tyveri eller tingskade.

§9 Ansvar
Al træning sker på eget ansvar. Som medlem af SHC Gothersgade er man selv ansvarlig for at være i en helbredstilstand, der tillader deltagelse. SHC Gothersgade tager ikke ansvar for personskader som følge af ulykke i centeret. I øvrigt følges dansk erstatningsret på området.

§10 Sygdom
I tilfælde af sygdom er det muligt at sætte et 6 eller 12 måneders medlemskab i bero. SHC Gothersgade kan i denne forbindelse forlange at se en lægeerklæring. Udfærdigelsen af denne betales af medlemmet.

§11 Ferie
Et 6 eller 12 måneders medlemskab kan sættes i bero ved 3 ugers sammenhængende ferie. Dette meddeles via mail og skal godkendes af SHC Gothersgade. 

§12 Hold udbud
SHC Gothersgade har ret til løbende at ændre udbuddet af antal hold. Antallet af hold afhænger af antal medlemmer.

§13 Fortrydelsesret
Ved køb over Internettet har du som udgangspunkt 14 dages fortrydelsesret. Hvis du imidlertid vælger en startdato, som ligger inden for 14 dage frafalder fortrydelsesretten ved startdatoen. 

§14 Kvittering
Kvitteringen for købet sendes til den indtastede e-mail adresse. Kunden er selv ansvarlig for at de indtastede oplysninger er korrekte.

§15 Kriterier for abonnementstræk
Før et træk via betalingskort kan forekomme, skal kortoplysninger stemme over ens med PBS' kortdatabase. Betalingskortet skal være aktivt og det skal være muligt at gennemføre en transaktion på abonnementsbeløbet. Betalingskortet som benyttes til abonnementstræk, skal kunne lave transaktioner via Internettet.

§16 Opdatering af kortdata
Kortdata kan opdateres ved at logge ind på onlinebookingen og vælge ”Brugerprofil” – ”Autoriser betalingskort”.Ved kontakt til SHC Gothersgade kan kortoplysninger fornyes eller slettes. Kunden er til enhver tid selv ansvarlig for at kortdata er korrekte. Overholdes dette ikke kan SHC Gothersgade uden varsel inaktivere/afslutte medlemskabet.