1 måned medlem: SHC Søerne + WS Premium

Søerne.png
Søerne.png

1 måned medlem: SHC Søerne + WS Premium

499.00

Du køber 1 måned medlemskab til SCH Søerne og WannaSport Premium.

SHC Normalpris 399,-

WannaSport credits værdi 250,-*

(*Gælder i 60 dage)

Din pris: 499,-

Køb

WannaSport betingelser

1§ Credits

Dine credits vil gælde i 60 dage.

 

2§ Fornyelse

Du køber 1 måned medlemskab af gangen og du skal derfor selv forny dit medlemskab hver måned. Du vil modtage en reminder, når det er tid til at forny dit abonnement.

 

3§ Medlemskab

Du bliver medlem af SHC og deres medlembetingelser er gældende for medlemskabet.

 

4§ Studerende

Ved første fremmøde i SCH skal man fremvise bevis for at man er studerende.

Handels- og Medlembetingelser for SHC


§1 Medlemskab
Et medlemskab er personligt, og må ikke benyttes af andre. I tvivlstilfælde kan SHC Gothersgade forlange at se legitimation. Ændring i persondata som f.eks. navn, adresse, email, telefonnummer, bankkonto skal meddeles til SHC Gothersgade. 

§2 Medlemsbetingelser
SHC Gothersgade kan ændre medlemsbetingelserne med et varsel på 30 dage. I tilfælde af ændring vil disse blive sat op i centeret. 

§3 Varighed/Medlemskab
Ved PBS /DIBS-aftale er der tale om et løbende medlemskab, der fortsætter indtil det opsiges af én af parterne i henhold til §4. Et kontantmedlemskab kan ikke opsiges, men slutter automatisk når den periode udløber, som der er betalt for. Uanset årsag gives der hverken hel eller delvis refusion af forudbetalte kontante medlemskaber. 

§4 Opsigelse
Kontant medlemskab kan ikke afbrydes i den aftalte periode. 
Opsigelsesfrist for PBS medlemskab er løbende måned + 1 måned. Opsigelsen skal ske skriftligt til SHC Gothersgade. 

§5 Prisændringer
SHC Gothersgade forbeholder sig ret til at foretage prisændringer. Sådanne vil blive varslet ved opslag i centeret og via e-mail(til de medlemmer, der har oplyst e-mail adresse) senest 45 dage før prisændringerne træder i kraft.

§6 Ledige pladser
SHC Gothersgade kan ikke garantere ledige pladser på de oprettede hold, idet holdene bliver fyldt op efter "først til mølle"-princippet. 

§7 Afbud
I tilfælde af afbud til holdtræning, skal dette foretages via booking senest dagen før kl. 20. 
Afbud til ene-lektioner skal meldes senest dagen før kl. 12 via telefon. Ved for sent afbud eller udeblivelse er det ikke muligt at få den afmeldte lektion godtgjort. 

§8 Værdigenstande
Værdigenstande skal medbringes i selve undervisningslokalet, idet SHC Gothersgade ikke garanterer for tab pga. tyveri eller tingskade.

§9 Ansvar
Al træning sker på eget ansvar. Som medlem af SHC Gothersgade er man selv ansvarlig for at være i en helbredstilstand, der tillader deltagelse. SHC Gothersgade tager ikke ansvar for personskader som følge af ulykke i centeret. I øvrigt følges dansk erstatningsret på området.

§10 Sygdom
I tilfælde af sygdom er det muligt at sætte et 6 eller 12 måneders medlemskab i bero. SHC Gothersgade kan i denne forbindelse forlange at se en lægeerklæring. Udfærdigelsen af denne betales af medlemmet.

§11 Ferie
Et 6 eller 12 måneders medlemskab kan sættes i bero ved 3 ugers sammenhængende ferie. Dette meddeles via mail og skal godkendes af SHC Gothersgade. 

§12 Hold udbud
SHC Gothersgade har ret til løbende at ændre udbuddet af antal hold. Antallet af hold afhænger af antal medlemmer.

§13 Fortrydelsesret
Ved køb over Internettet har du som udgangspunkt 14 dages fortrydelsesret. Hvis du imidlertid vælger en startdato, som ligger inden for 14 dage frafalder fortrydelsesretten ved startdatoen. 

§14 Kvittering
Kvitteringen for købet sendes til den indtastede e-mail adresse. Kunden er selv ansvarlig for at de indtastede oplysninger er korrekte.

§15 Kriterier for abonnementstræk
Før et træk via betalingskort kan forekomme, skal kortoplysninger stemme over ens med PBS' kortdatabase. Betalingskortet skal være aktivt og det skal være muligt at gennemføre en transaktion på abonnementsbeløbet. Betalingskortet som benyttes til abonnementstræk, skal kunne lave transaktioner via Internettet.

§16 Opdatering af kortdata
Kortdata kan opdateres ved at logge ind på onlinebookingen og vælge ”Brugerprofil” – ”Autoriser betalingskort”.Ved kontakt til SHC Gothersgade kan kortoplysninger fornyes eller slettes. Kunden er til enhver tid selv ansvarlig for at kortdata er korrekte. Overholdes dette ikke kan SHC Gothersgade uden varsel inaktivere/afslutte medlemskabet.