Multipass CCS Fitness

Tilmelding og afmelding af Multipass til CCS Fitness foregår via WannaSport. Derfor kan der ses bort fra §3, §4, §11.

Opsigelse sker via WannaSport

Generelle Handels- og Medlembetingelser: Hafnia Gym

Opdateret 24 jul 2019

§1 Medlemskab
Et medlemskab er personligt, og kan ikke benyttes af andre. I tvivlstilfælde kan CCS Training Center forlange at se legitimation. Ændring i persondata som f.eks. navn, adresse, email, telefonnummer, bankkonto skal meddeles til CCS Training Center.

§2 Medlemsbetingelser
CCS Training Center kan ændre medlemsbetingelserne med et varsel på 60 dage. I tilfælde af ændring vil disse blive sat op i studiet og annonceret på hjemmesiden www.ccs.dk.

§3 Varighed/Medlemskab
Ved PBS/DIBS-aftale/kontantoverførsel er der tale om et løbende medlemskab, der fortsætter indtil det opsiges af en af parterne i henhold til stk. 4. Et kontantmedlemskab kan ikke opsiges, men slutter automatisk når den periode udløber, som der er betalt for. Uanset årsag gives der hverken hel eller delvis refusion af forudbetalte kontante medlemskaber.

§4 Opsigelse
Kontant medlemskab kan ikke afbrydes i den aftalte periode.
Opsigelsesfrist for PBS/DIBS medlemskab er løbende måned + 1 måned. Opsigelsen skal ske i centeret ved udfyldelse af standardblanket.

§5 Prisændringer
CCS Training Center forbeholder sig ret til at foretage prisændringer. En evt. prisændring varsles med min. 30 dage.

§6 Ledige pladser
CCS Training Center kan ikke garantere ledige pladser på de oprettede hold, idet holdene bliver fyldt op efter "først til mølle"-princippet. Det er muligt at booke ubegrænset 14 dage frem i tiden, så længe abonnements-perioden tillader det.

§7 Afbud
I tilfælde af afbud til holdtræning, skal dette foretages via telefon eller onlinebooking senest 3 timer før holdstart. Ved udblivelse/for sent afbud pålægges et gebyr på kr. 25,-

Afbud til ene-lektioner skal meldes senest 3 timer før aftalt tid via telefon. Ved for sent afbud eller udeblivelse pålægges et gebyr svarende til betaling for ydelsen. Evt. depositum vil ikke blive godtgjort ved udblivelse/for sent afbud.

§8 Værdigenstande
Værdigenstande skal medbringes i selve undervisningslokalet, idet CCS Training Center ikke garanterer for tab pga tyveri eller tingskade.

§9 Ansvar
Al træning sker på eget ansvar. Som medlem af CCS Training Center er man selv ansvarlig for at være i en helbredstilstand, der tillader deltagelse CCS Training Center tager ikke ansvar for personskader som følge af ulykke i studiet. I øvrigt følges dansk erstatningsret på området.

§10 Sygdom
I tilfælde af længerevarende sygdom (1 mdr.) er det muligt at få sat sit medlemskab i bero. CCS Training Center kan i denne forbindelse forlange at se en lægeerklæring. Udfærdigelsen af denne betales af medlemmet.

§11 Ferie
Et 6 eller 12 måneders medlemskab kan sættes i bero. 4 uger for 6 måneder og 8 uger for 12 mdr. Dette meddeles via mail og skal godkendes af CCS Training Center.

§12 Hold udbud
CCS Training Center har ret til løbende at ændre udbuddet af antal hold. Derfor er der ændrede holdtilbud i og omkring ferier og højtider. Antallet af hold afhænger af antal medlemmer.

§13 Fortrydelsesret
Ved køb over Internettet har du som udgangspunkt 14 dages fortrydelsesret. Hvis du imidlertid vælger en startdato, som ligger inden for 14 dage frafalder fortrydelsesretten ved startdatoen.

§14 Kvittering
Kvittering for køb sendes til den indtastede e-mail adresse.

§15 Opdatering af kortdata
Kortdata kan opdateres ved at logge ind på onlinebookingen og vælge ”Brugerprofil” – ”Registrer kort”. Ved udstedelse af nyt betalingskort skal nye kontdata oplyses til CCS Training Center.

§16 Doping
CCS Training Center forbeholder sig ret til at afvise tidligere doping dømte udøvere. CCS Training Center er tilmeldt Anti Doping Danmark.

§17 Kontingent
Ved køb af kampagnetilbud ændres månedsprisen automatisk til normalprisen for medlemskabet efter udløb af kampagneperioden.

§18 Dørsystem
Man har mulighed for at få adgang til centeret uden for bemandet åbningstid. Se opslag i centeret for aktuelle åbningstider. Gældende regler skal følges. Det er ikke tilladt at tage gæster med på kortet.