Multipass Fitness Yoga Club

Fitness Yoga Clubs generelle betingelser er gældende. Dog med visse undtagelser

  • Opsigelse af multipass skal ske til WannaSport. Opsigelsesperioden er den samme som i de generelle betingelser for FYC

  • Betaling sker til WannaSport (derfor kan der ses bort fra §14, §15)

  • Ændringer i persondata f.eks navn, adresse, tlf skal ske til WannaSport

Generelle Handels- og Medlembetingelser: Fitness Yoga Club

Opdateret 28 feb 2019

Handels- og Medlembetingelser

I Fitness Yoga Club modtages Dankort, eDankort, MasterCard, Maestro, Visa, Visa Electron, V PAY, JCB, China UnionPay og American Express.

Særlige kriterier for betalingskort
Maestro
Det er IKKE muligt at tilbyde abonnementsbetaling på Maestro kort.

Visa Electron
Kortet kan som udgangspunkt kun bruges i den fysiske handel, men enkelte udstedere tillader e-commerce transaktioner. Selvom kortet kan benyttes til e-commerce transaktioner, er det IKKE sikkert at udsteder (banken) tillader abonnementsbetaling (tilbagevendende betalinger) med kortet. Det kan give en situation, hvor den første transaktion går godt, men den/de efterfølgende bliver afvist. Vi har desværre ikke mulighed for at oplyse, hvilke Visa Elektron kort, som har mulighed for abonnementsbetaling og henviser til kortudsteder (banken).

§1 Medlemskab
Et medlemskab er personligt, og må ikke benyttes af andre. I tvivlstilfælde kan F.Y.C. forlange at se legitimation. Ændring i persondata som f.eks. navn, adresse, email, telefonnummer, bankkonto skal meddeles til F.Y.C. 

§2 Medlemsbetingelser
F.Y.C. kan ændre medlemsbetingelserne med et varsel på 30 dage. I tilfælde af ændring vil disse blive sat op i centeret og via e-mail (til de medlemmer, der har oplyst e-mailadresse).

§3 Varighed/Medlemskab
Ved DIBS-aftale er der tale om et løbende medlemskab, der fortsætter indtil det opsiges af én af parterne i henhold til §4. Et kontantmedlemskab kan ikke opsiges, men slutter automatisk når den periode udløber, som der er betalt for. Uanset årsag gives der hverken hel eller delvis refusion af forudbetalte kontante medlemskaber. 

§4 Opsigelse
Kontant medlemskab kan ikke afbrydes i den aftalte periode. 
Opsigelsesfrist for DIBS-medlemskaber er løbende måned + 1 måned. Opsigelsen kan kun ske ved personlig henvendelse til F.Y.C. 
§5 Prisændringer
F.Y.C forbeholder sig ret til at foretage prisændringer. Sådanne vil blive varslet ved opslag i centeret og via e-mail (til de medlemmer, der har oplyst e-mailadresse) senest 45 dage før prisændringerne træder i kraft.

§6 Ledige pladser
F.Y.C. kan ikke garantere ledige pladser på de oprettede hold, idet holdene bliver fyldt op efter ’først til mølle’-princippet. 

§7 Afbud
I tilfælde af afbud til holdtræning, skal dette foretages via online booking eller via F.Y.C. Appen. 
Afbud til holdtræning skal ske senest 2 timer før holdstart.
Ved manglende afbud eller udeblivelse til holdtime vil dette medføre en bøde på 50,-

§8 Værdigenstande
Værdigenstande skal medbringes i selve undervisningslokalet, idet F.Y.C. ikke garanterer for tab pga. tyveri eller tingskade.

§9 Ansvar
Al træning sker på eget ansvar. Som medlem af F.Y.C. er man selv ansvarlig for at være i en helbredstilstand, der tillader deltagelse. F.Y.C. tager ikke ansvar for personskader som følge af ulykke i centeret. I øvrigt følges dansk erstatningsret på området.

§10 Ferie & Bero
Dit medelmsskab kan sættes i bero/ ferie ved 2 ugers sammenhængende ferie. Dette meddeles i F.Y.C. ved din sidste træning inden ferien.

§11 Hold udbud
F.Y.C. har ret til løbende at ændre udbuddet af antal hold. Antallet af hold afhænger af antal medlemmer og sæson.

§12 Fortrydelsesret
Ved køb over Internettet har du som udgangspunkt 14 dages fortrydelsesret. Hvis du imidlertid vælger en startdato, som ligger inden for 14 dage frafalder fortrydelsesretten ved startdatoen. 
§13 Kvittering
Kvitteringen for købet sendes til den indtastede e-mail adresse. Kunden er selv ansvarlig for at de indtastede oplysninger er korrekte.

§14 Kriterier for abonnementstræk
Før et træk via betalingskort kan forekomme, skal kortoplysninger stemme over ens med DIBS' kortdatabase. Betalingskortet skal være aktivt og det skal være muligt at gennemføre en transaktion på abonnementsbeløbet. Betalingskortet som benyttes til abonnementstræk, skal kunne lave transaktioner via Internettet.

§15 Opdatering af kortdata
Kortdata kan opdateres ved at logge ind på onlinebookingen og vælge ”Brugerprofil” – ”Autoriser betalingskort”. Ved kontakt til F.Y.C. kan kortoplysninger fornyes eller slettes. Kunden er til enhver tid selv ansvarlig for at kortdata er korrekte. Overholdes dette ikke kan F.Y.C. uden varsel inaktivere/afslutte medlemskabet.