Multipass Form og Fitness

Form og Fitness generelle betingelser er gældende. Dog med visse undtagelser

  • Opsigelse af multipass skal ske til WannaSport. Opsigelsesperioden er den samme som i de generelle betingelser for SHC

  • Betaling sker til WannaSport (derfor kan der ses bort fra §14, §15, §16)

  • Ændringer i persondata f.eks navn, adresse, tlf skal ske til WannaSport

Generelle Handels- og Medlembetingelser: Form og Fitness

Opdateret 2 juli 2019

Virksomhedsoplysninger

Form og Fitness Frankrigsgade herunder benævnet Centeret

Frankrigsgade 35

2300 København S

Tlf.: 32594749

Email: info@formogfitness.dk

CVR: 13889708


Pris

Prisen for det medlemskab du køber her på nettet er angivet ud for det enkelte medlemskab. Bemærk at PBS medlemskaber opkræves pr md. og du derfor kun betaler for første trækning her på nettet. Månedlig pris og førstegangsbetalingen bliver angivet når du vælger et PBS medlemskab og klikker "Næste". Bemærk at et PBS medlemskab kan have en binding. Denne er også angivet. Bindingen betyder at du som kunde ikke kan opsige medlemskabet før denne udløber - når du først har taget medlemskabet i brug. 

Bestilling og levering

Onlinebestilling er åben hele døgnet på vores hjemmeside.

Når du har afsluttet oprettelsen og betalingen betragter vi medlemskabet som leveret. Du får på sidste side et medlemsnummer. Dette sendes også til den mail du har oprettet dig under sammen med handelsbetingelserne. 

Du skal ind i det center du er tilmeldt og underskrive en medlemskontrakt og have udleveret et medlemskort husk at medbringe dit nye medlemsnummer. Du kan ikke fremmøde til aktiviteter før du har underskrevet en aftale i centeret. 

FORTRYDELSE

Du har mulighed for at fortryde købet og annullere medlemskabet inden 14 dage efter købsdatoen. Du kan også afvise at underskrive medlemskabsaftalen i centeret. Det er omkostningsfrit for kunden at fortryde købet, såfremt fortrydelsen sker inden 14 dage fra tilmelding.

Ansvar

Centeret fraskriver sig ansvaret for fejl i forbindelse med oprettelse på nettet. Kontakt vores center hvis du har spørgsmål.

Kontrakt

Salg og oplysninger er gældende for begge parter. Al træning sker på eget ansvar. Medlemskabet er personligt og og må ikke udlånes eller vidresælges. Omgåelse medfører øjeblikkelig indløsning af evt. Betalingsbalancer samt bortvisning. Medlemskontrakten er bindende for begge parter. Ordensreglerne i Form og Fitness skal overholdes