WANNASPORT

BUSINESS 

Et fleksibelt og praktisk tilbud til virksomheder, der ønsker aktive medarbejdere.

 

Det er nemt at administrere for både virksomheden og medarbejderne, - og der er taget hensyn til medarbejdernes behov for både fleksibilitet og variation.

 

WANNASPORT - GENERELT

WannaSport er en sports-platform, hvorfra man kan finde og booke sportsaktiviteter. Sportsaktiviteterne inkluder både baner (Golf, Badminton, Tennis, Haltider) og holdaktiviteter (yoga, fitness) såvel som adgang til faciliteter (svømmehal, fitness), og deltagelse i events (løbsarrangementer, workshops)

 

Man booker og betaler direkte igennem WannaSport - og møder derefter blot op med sin billet.

 

Man har mulighed fra app’en at invitere venner og kollegaer med til aktiviteterne.

 

WANNASPORT - BUSINESS

WannaSport Business er en løsning til virksomheder, der ønsker at have sunde og engagerede medarbejdere, og ser fordelen i at have medarbejdere, der interagere omkring sportsaktiviteter.

 

Med WannaSport Business får virksomheden en platform hvor man kan stille motionstilbud til rådighed for sine ansatte.

 

Med WannaSport er der ikke noget abonnement - men virksomheden betaler kun for motionstilbud som virksomhedens ansatte rent faktisk benytter.

 

Derudover vil man få en platform hvor ansatte i virksomheden har mulighed for at knytte relationer på tværs af organisationen.

HVORDAN

Virksomheden tilbyder deres ansatte et beløb som de har mulighed for at benytte til sportsaktiviteter. Virksomheden bestemmer beløbets størrelse, perioden hvor det er gældende, samt om hvorvidt de ansatte skal medfinansiere aktiviteterne, f.eks ved at betale halvdelen selv.

 

Virksomheden betaler kun for de sportsaktiviteter- som de ansatte rent faktisk benytter

 

NOTE: Virksomheden har mulighed for at give deres ansatte op til DKK 1100 årligt, uden at medarbejderen skal betale SKAT af disse.

 

AFREGNING

En virksomhed med 30 ansatte tilbyder deres medarbejdere 500 kroner til sportsaktiviteter. Ved aftalens indgåelse fakturerer WannaSport virksomheden for 250,- pr. medarbejder. WannaSport gør status hvert halve år, og afregner med virksomheden ud fra hvor meget, medarbejderne har benyttet WannaSport. Det betyder, at der er et loft over hvor meget den enkelte medarbejder kan bruge, og virksomheden betaler kun for de sportstilbud, som dens medarbejdere har benyttet sig af.

 

Hvis de ansatte benytter WannaSport mindre end DKK 250, vil differencen blive modregnet til virksomheden og tilbagebetalt.

 

PRAKTISK

Praktisk fungerer det ved, at efter at man har indgået en aftale, modtager et aktiverings-link som man kan videreformidles til medarbejderne. Medarbejderne kan derefter aktivere deres konto, der bliver associeret til virksomheden - og gå i gang med at booke sportsaktiviteter og invitere deres kollegaer med.

 

Virksomheden har undervejs mulighed for at se hvilke medarbejdere, der har aktiveret deres konto, hvilke aktiviteter man har købt, og hvor meget de samlede forbrug er.

 

{SKITSE}

 

HVORDAN KOMMER MAN IGANG?